Biz hakda

“Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.”

Biz hakda

100% arcylic knitted hat02

“Shijiazhuang Wangjie Trade Co., Ltd.”mahabat önümleriniň ýöriteleşdirilen üpjün edijisidir.Önümlerimizde beýsbol şapkalary, trikota hat şlýapa , sport gapaklary, gün şöhlesi, perron, söwda sumkasy, polotensa, ellik we ş.m.

Müşderiniň dizaýnlaryna ýa-da nusgalaryna görä öndürip bileris.Önümlerimiz, esasanam Europeanewropa we Demirgazyk Amerikanyň bazary, dünýäniň çar künjegine eksport edilýär.

Hil üçin borçly

Hil birinji orunda durýar.Önümleriň hiline, şol sanda matanyň materialy, esbaplar, ussatlyk, gaplama, gowşuryş wagty, howpsuzlyk we beýleki hyzmatlar we ş.m. has köp üns berýäris, hünärmen QC işgärlerimiz olary ýerine ýetirerler ýokary hilli gözegçilikde.Hilimiz daşary ýurtly müşderilerimiziň hemmesi tarapyndan kabul edildi we gowy abraýdan peýdalanýar.Bir söz bilen aýdanymyzda, maksadymyz ähli müşderilerimize gaty arzan bahadan ýokary hilli önümleri bermek.

about us

about us

about us

Täze taslama

2016-njy ýylda kompaniýamyz esasan sement harçlary, kafel sementi, gips koagulýasiýasy, seam sementi, örtük kömekçi serişdeleri üçin ulanylýan gidroksipropil metil sellýuloza atly täze taslama taýýarlady.Eger gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, siziň üçin iň gowy hilli we hyzmaty üpjün edip bileris.

Önümçilik kuwwaty

kompýuterler

Önümçilik kuwwatymyz bir aýyň içinde 200,000-den gowrak.

Hyzmatdaşlyk

Hytaýdan amatly bahadan ýokary hilli önüm öndürmek isleýän islendik kompaniýa bilen hyzmatdaşlyga tüýs ýürekden umyt edýäris we köne müşderilerimiz ýaly uzak wagtlap siziň bilen gowy işewür gatnaşyk we dostluk gurmak isleýäris.

Eltip bermek

Müşderilerimiziň hemmesi bilen çyn ýürekden işleşmegi ýüregimize düwýäris we has köp dostumyz bilen özara peýdaly we durnukly gatnaşyklary ýola goýmagy umyt edýäris. jikme-jiklikler. Islendik soragnama 24 sagadyň dowamynda jogap berler.


+86 13643317206