Çagalar üçin şlýapa bahar we tomus täze keýik multfilmi balykçy şlýapa owadan çaga basseýn şlýapa gyz, açyk gün şöhlesinden gün şlýapa

Çagalar üçin şlýapa bahar we tomus täze keýik multfilmi balykçy şlýapa owadan çaga basseýn şlýapa gyz, açyk gün şöhlesinden gün şlýapa

Gysga düşündiriş:

Çagalar üçin şlýapa bahar we tomus täze keýik multfilmi balykçy şlýapa owadan çaga basseýn şlýapa gyz, açyk gün şöhlesinden gün şlýapa

1. kidokary hilli çaga gapagy
2. ýumşak pagta mata
3. çaganyň ululygy (54 sm)
4. ýumşak astar
5. ureapylmagyny sazlaň
6. colorhli reňk bar
7. Custöriteleşdirilen logo
8. Gaplamak: 50pcs / polybag / içki guty, 200pcs / karton
9. Kartonyň ululygy : 60 * 45 * 38CM
10. GW: 13KG
11. NW: 11KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çagalar üçin şlýapa bahar we tomus täze keýik multfilmi balykçy şlýapa owadan çaga basseýn şlýapa gyz, açyk gün şöhlesinden gün şlýapa

Bilelikdäki başlangyçlar bilen aramyzdaky işiň özara peýda getirjekdigine ynanýarys.8 ýyllyk eksportçy Hytaý Beýsbol şapkasy üçin 5 sany pagta pagta sport şapkasy moda şlýapa çagalar üçin ýöriteleşdirilen mahabat şlýapalary ýüklemek üçin önümlerimizi Demirgazyk Amerika, Europeewropa, Japanaponiýa, Koreýa, Awstraliýa aňsatlyk bilen kepillendirip bileris. , Täze Zelandiýa, Russiýa we beýleki ýurtlar.Geljekde siziň bilen bilelikde gaty gowy we uzak möhletli hyzmatdaşlygy ýola goýmak isleýärin!
8 ýyllyk eksportçy Hytaý Çap ediş we pagta 5 paneli sport gapagy moda şlýapa bahasy bilen Beýsbol şapkasy, tejribeli topar hökmünde biz ýöriteleşdirilen sargytlary kabul edýäris we spesifikasiýa we müşderiniň dizaýn gaplamasyny görkezýän suratyňyz ýa-da nusgaňyz ýaly edýäris.Kompaniýamyzyň esasy maksady, ähli müşderilere kanagatlanarly ýat gurmak we uzak möhletleýin işewürlik gatnaşyklaryny ýola goýmak.Bizi saýlaň, daş keşbiňize hemişe garaşýarys!

“Jikme-jiklikler bilen standarty dolandyryň, güýji hil bilen görkeziň”.Biziň guramamyz ýokary öndürijilikli we durnukly işgärler toparyny döretmäge çalyşdy we Zawodda Hytaý çagalaryny gönüden-göni üpjün etmek üçin ýokary hilli buýruk usulyny öwrendi ′ Gyş ýyly moda trikota qu quakard Trapper Hat Cap Fleece Lining, Hil fabrigiň durmuşy, Müşderilere üns beriň ' isleg korporasiýanyň ýaşamagynyň we ösüşiniň çeşmesi bolup biler, gelşiňize garaşyp, dogruçyllyga we uly imana çemeleşýäris!
Zawod “China Hat” we “Beanie Hat” -yň bahalaryny gönüden-göni üpjün edýär, iň çuňňur marketing marketing ulgamy we 300 hünärli işçiniň zähmeti bilen kompaniýamyz ýokary synpdan, orta synpdan pes synpa çenli ähli önümleri öndürdi. .Ajaýyp önümleriň we çözgütleriň bu görnüşi, müşderilerimize dürli saýlawlary hödürleýär.Mundan başga-da, kompaniýamyz ýokary hilli we amatly bahada durýar we size köp sanly meşhur markalara gowy OEM hyzmatlaryny hödürleýäris.

Üstünligimiziň açary “Zawodyň lomaý satuwy üçin çagalar üçin 6 Önümiň hili, paýhasly gymmaty we täsirli hyzmaty” 6 panelli Beýsbol akril sport gapaklary tegelek baş keşdesi, size ýokary hilli we täsirli çözgütler bermek üçin elimizden gelenini etmäge söz berýäris.
Zawodyň lomaý satuwy Hytaý Beýsbol şapkasy we akril gapagyň bahasy, Zawodymyzyň iň esasy çözgüdi bolmak bilen, çözgütler seriýamyz synagdan geçirildi we tejribeli ygtyýarnamalara eýe boldy.Goşmaça parametrler we elementleriň sanawy jikme-jiklikleri üçin goşmaça maglumat almak üçin düwmä basyň.

Cotton 6panels kids cap01  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206