pagta keşdesi

pagta keşdesi

Gysga düşündiriş:

1. mahabat 6 panelli keşdeli gapak
2. 100% agyr çotga pagta ýüpi
3. Ulularyň ululygy (58 sm)
4. 4 sany metal kirpik
5. ýarym astar
6. ureapylmagyny sazlaň
7. colorhli reňk bar
8. Custöriteleşdirilen logo
9. Ter torbasy: poliester


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Müşderiniň isleglerini has gowy kanagatlandyrmak üçin, ähli amallarymyz Hytaýyň ýörite bahasy üçin “Qualityokary hilli, bäsdeşlik bahasy, çalt hyzmat” şygarymyza laýyklykda ýerine ýetirilýär, keşdeli pagta beýtbol şlýapalary, puluňyzy ygtybarly saklaň ygtybarly iş.Hytaýda ygtybarly üpjün ediji bolup bileris diýip umyt edýäris.Hyzmatdaşlygyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn.
Hytaý Beýsbol kepkasy we kap bahasy üçin ýörite baha, Önümçiligi daşary söwda pudaklary bilen birleşdirip, köp sanly tejribämiz, güýçli önümçiligimiz bilen goldanýan zatlary gerekli ýere eltip bermegi kepillendirip, müşderileriň umumy çözgütlerini üpjün edip bileris. ukyplylygy, yzygiderli hili, köp görnüşli zatlar we önümçilik tendensiýasyna gözegçilik etmek, şeýle hem satuw hyzmatlaryndan öň we soň kämilligimiz.Pikirlerimizi siziň bilen paýlaşmak we teswirleriňizi we soraglaryňyzy garşylamak isleýäris.

Material: 100% pagta, 100% poliester, pagta we poliester garyşyk we ş.m.
Ölçegi: Ulularyň ululygy, çagalaryň ululygy erkekleriň şlýapa basketbol şapkasy üçin hiç hili mesele däl
Logotip: Çap etmek, keşde we ýylylyk geçiriji çap etmek, sublimasiýa çap etmek
Nusga hyzmaty: Boş nusgalar mugt.
nusga wagty: 3-5 gün
Gaplamak: 50pcs / polybag / içki guty, 200pcs / karton
Kartonyň ululygy: 70 * 45 * 38 sm
GW: 16KG
NW: 14KG

Biziň ebedi işlerimiz, “Bazara hormat goýmak, adata hormat goýmak, ylma hormat goýmak”, şeýle hem “Hytaýyň ýokary hilli bäsdeşlik bahasy” şahadatnamasy üçin “hiliň esasy, ilki bilen ynamly bolmak we öňdebaryjylary dolandyrmak” teoriýasydyr. 6 Panel 100% Pagta keşdeli Beýsbol gapaklary, Guramaçylyk üçin biziň bilen gürleşmek üçin özüňizi düýbünden erkin duýýandygyňyza göz ýetiriň.Iň oňat söwda amaly tejribesini ähli söwdagärlerimiz bilen paýlaşjakdygymyza ynanýarys.
CE şahadatnamasy Hytaý Beýsbol şapkalary we sport şlýapa bahasy, Jemgyýetiň we ykdysadyýetiň ösmegi bilen kompaniýamyz kärhananyň “wepalylygy, yhlasy, netijeliligi, innowasiýasy” ruhuny dowam etdirer we biz hemişe “islemek” dolandyryş ideýasyna eýereris. tersine, altyny ýitir, müşderileriň ýüregini ýitirme ”.Içerki we daşary ýurtly telekeçilere tüýs ýürekden hyzmat ederis we siziň bilen bilelikde ajaýyp geljegi döretmäge mümkinçilik bereris!

fashion cap fashion cap fashion cap


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206