Balykçy şlýapa Aýallaryň tomusky inçe gara gün şöhlesinden ybarat şlýapa, ähli çelek şlýapa gapagy ýüzüne gün şöhlesiniň şlýapa

Balykçy şlýapa Aýallaryň tomusky inçe gara gün şöhlesinden ybarat şlýapa, ähli çelek şlýapa gapagy ýüzüne gün şöhlesiniň şlýapa

Gysga düşündiriş:

Balykçy şlýapa Aýallaryň tomusky inçe gara gün şöhlesinden ybarat şlýapa, ähli çelek şlýapa gapagy ýüzüne gün şöhlesiniň şlýapa

1. material: 100% pagta
2. Ölçegi: Ulularyň ululygy (58 sm)
3. Reňk: colorhli reňk bar
4: Logotip: omöriteleşdirilen logo
5. Gaplamak: 12pc / polbag, 60pcs / içki guty, 120pcs / karton
6. Kartonyň ululygy : 65 * 45 * 38CM
7. GW: 12KG
8. NW: 10KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Balykçy şlýapa Aýallaryň tomusky inçe gara gün şöhlesinden ybarat şlýapa, ähli çelek şlýapa gapagy ýüzüne gün şöhlesiniň şlýapa

1.Sample sargyt kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, özümiziň zawodymyz we nusgalyk setirimiz ýaly edip bileris.

2. Sargyt tassyklamak üçin näme bermeli?
Sargyt mukdaryny, materialyny, logotipi gaýtadan işlemegiň tehnologiýasyny, tokly görnüşi, adaty ýa-da pagta kömekçi materialy, şlýapa maksadyny we gyssagly eltip beriň.Aralykda, jikme-jik surat ýa-da nusga bar.

3. Müşderiniň nyşany bolmazdan, müşderi üçin sitata berip bilersiňizmi?
Programmanyň maksadyny we şlýapanyň materialyny bermegiňizi haýyş edýäris, satuw işgärlerimiz ilki bilen boş şlýapanyň bahasyny aýdyp bilerler we logotipi tassyklanyňyzdan soň, tutuş şlýapa / şlýapanyň takyk bahasyny aýdyp bileris.

4. Hilini nädip dolandyrmaly?
Her önüm iberilmezden ozal QC bölümi tarapyndan barlanar.

5. Töleg usullary nähili?
T / T, Western Union, Paypal, alibaba-da söwda kepilligi tölegini kabul edip bileris.

6.Harytlary nädip iberýärsiňiz?

Deňiz bilen, Howa bilen, Kurýer bilen, TNT, DHL, Fedex, UPS we ş.m. size bagly.Adatça, hili az bolsa, gyssagly ibermegiňizi maslahat berýärin.mukdary köp bolsa, deňiz bilen ibermek has gowudyr.

Näme üçin bizi üpjün ediji hökmünde saýlaýarsyňyz?
1.Biz zawodda şlýapa ýasamakda 20 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar

2. Müşderiniň islegi hökmünde OEM / ODM edip bileris we alyjylar üçin dizaýn hyzmatyny hödürleýäris.

3. Mysallary bir hepdäniň içinde tamamlap bolýar

cotton bucket hat03

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206