mikro süýümli çelek şlýapa

mikro süýümli çelek şlýapa

Gysga düşündiriş:

1. material: Mikro süýüm
2.Hat görnüşi: töwereginde we aşagynda kontrast bezegi
3. Ölçegi: Ulularyň ululygy (58 sm)
4. Reňk: colorhli reňk bar
5: Logotip: Custöriteleşdirilen logo
6. Gaplamak: 12pc / polibag, 60pcs / içki guty, 120pcs / karton
7. Kartonyň ululygy : 65 * 45 * 38CM
8. GW: 12KG
9. NW: 10KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Öz çelek şlýapalaryňyzy bezelen çelek gapagyny dizaýn etmek üçin jikme-jiklikler
- Web sahypasyndaky ähli şlýapa stilleri, nagyş, çap, bellik we ş.m. nyşanlary özleşdirip bolýar
- Web sahypasynda görkezilen ähli şlýapalary ulanmak amatly

Iň oňat 1-nji we Müşderi Supremeokary, iň oňat üpjün edijini geljegimize ýetirmek üçin görkezmelerimizdir. Häzirki wagtda, Hytaýyň ýokary hilli hünärmeni üçin alyjylary has köp talap etmek üçin öz ugrumyzda iň täsirli eksportçylardan biri bolmak üçin elimizden gelenini edýäris. Sport gapagy Gury Fit Şlýapa Gara Mikro Süýümli Şlýapalar, Müşderileriň artykmaçlygy we kanagatlanmagy adatça iň uly maksadymyzdyr.Bize jaň etmegi hökman unutmaň.Bize pursat beriň, garaşylmadyk zat hödürläň.
Professional China China Cap we Beýsbol Cap bahasy, “Aýallary has özüne çekiji ediň” biziň satuw pelsepämiz.“Müşderileriň ynamdar we ileri tutulýan marka üpjün edijisi bolmak” kompaniýamyzyň maksady.Işimiziň her bir bölegine berk ýapyşýarys.Dostlaryň arasynda iş alyp barmak we hyzmatdaşlyga başlamak üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.Ajaýyp geljegi döretmek üçin dürli pudaklarda dostlarymyz bilen elleşeris diýip umyt edýäris.

Şertnamany ýerine ýetiriň ”, bazaryň talaplaryna laýyk gelýär, ýokary hilli bazary bäsleşigine goşulýar, şeýle hem alyjylara uly ýeňiji bolmaklary üçin has giňişleýin we ajaýyp kompaniýany üpjün edýär.Firma yzarlamak, OEM / ODM üpjün ediji Hytaýyň ýokary hilli ýöriteleşdirilen sport gapagy gury fit işleýän şlýapa gara mikro süýümli şlýapalar, ulag wagtynda zyýan ýetmezligi üçin harytlaryň gaplanyşyna aýratyn üns bermek, jikme-jik üns Hormatly müşderilerimiziň peýdaly pikirleri we maslahatlary.
OEM / ODM üpjün ediji China Cap we Beýsbol Cap bahasy, “Yhlas we ynam” täjirçilik idealy we “Müşderilere iň yhlasly hyzmatlary we iň ýokary hilli önümleri hödürlemek” maksady bilen häzirki zaman kärhana bolmagy maksat edinýäris.Üýtgemeýän goldawyňyzy tüýs ýürekden soraýarys we hoşniýetli maslahatlaryňyza we görkezmeleriňize ýokary baha berýäris.

Şahsy girdejilerimizi işçi güýji, dizaýn we stil topary, tehniki topar, QC ekipa .y we paket işçi güýji aldyk.Indi her bir proses üçin berk hil taýdan işlemek proseduralary bar.Mundan başga-da, işçilerimiziň hemmesi Çalt eltip bermek üçin Hytaýda ýokary hilli ýöriteleşdirilen sport gapagy gury fit şlýapa gara mikro süýümli şlýapalary çap etmekde tejribeli, ýokary hilli, çalt eltip bermeli bolsaňyz, üpjün edijiden we gaty gymmat üpjün edijiden soň derrew iň gowusy Uzak möhletli kompaniýa hyzmatdaşlygy üçin Hytaýda, iň täsirli saýlawyňyz bolar.

micro fibre bucket hat02 micro fibre bucket hat03 micro fibre bucket hat01


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206