Harby gapak

Harby gapak

Gysga düşündiriş:

1.Material: material: 100% agyr çotga pagta
2.Style: Kamuflaage çap etmek
3.Wizor stili: Egri visor
4.eyelet: EmbroideryBack
5. ýapyk: Jadyly lentany sazlaýjy
6.Swat zolak: poliester
7.Logo: omöriteleşdirilen
8. Gaplamak: 50pcs / polybag / içki guty, 200pcs / karton
9. Kartonyň ululygy : 65 * 45 * 38CM
10. GW: 15KG
11. NW: 13KG


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Biziň çözgütlerimiz, adatça, ulanyjylar tarapyndan kabul edilýär we ynanýar we Hytaýyň lomaý satyjylary üçin yzygiderli ösýän maliýe we jemgyýetçilik talaplaryny ýerine ýetirip biler “Acu Tactical Outdoor Us” Harby Goşun Patrul Beýsbol Kapasy, Biziň işimiziň ýörelgesi, adatça ýokary hilli çözgütler, hünärmen kompaniýa, we çyn ýürekden aragatnaşyk.Uzak möhletli gurama gatnaşyklaryny döretmek üçin synag tertibini ýerleşdirmek üçin ähli dostlaryňyza hoş geldiňiz.
Hytaýyň Harby şapkasynyň we Harby şlýapanyň lomaý satyjylary, ösüş strategiýamyzyň ikinji tapgyryny başlarys.Kompaniýamyz “amatly bahalar, öndürijilikli önümçilik wagty we satuwdan soňky hyzmat” biziň pikirimizdir.Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Täze alyjy ýa-da garry sarp ediji tapawudy ýok, Zawodyň bahasy China Raw Edge Patch Applique Embroidery Wash Harby Cap (TRNM004) üçin gaty uzyn sözleme we ygtybarly gatnaşyklara ynanýarys, ýokary derejeli we agressiw derejesi sebäpli pudagyň ýolbaşçysy bolarys, ederis Haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, öýjükli telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşmakdan çekinmäň.
Zawodyň bahasy Hytaýyň harby bahasy we goşun bahasy, şygarymyz hökmünde “üznüksiz ösüşi we täzeligi gazanmak üçin ygtybarly tejribeçi” goýduk.Bilelikdäki tagallalarymyz bilen has uly tort ýasamagyň usuly hökmünde içerki we daşary ýurtly dostlarymyz bilen tejribe alyşmak isleýäris.Birnäçe tejribeli gözlegçilerimiz bar we OEM sargytlaryny kabul edýäris.

Baý duşuşygymyz we oýlanyşykly hyzmatlarymyz bilen, häzirki wagtda Hytaýyň “Red First Recon” keşdeli harby beýsbol kepkasy üçin ýokary hilli müşderi üçin ynamdar üpjünçi hökmünde tanaldyk, kompaniýamyzy köpeltmäge we iň oňat hilli önümler bilen üpjün etmäge hemişe synanyşarys agressiw bahalar bilen.Islendik soraga ýa-da düşündirişe ýokary baha berilýär.Bizi erkin saklamagy ýatdan çykarmaň.
Hytaýyň eşikleri we harby eşikler üçin ýokary hilli kompaniýamyz, satmak diňe bir girdeji gazanmak üçin däl-de, eýsem kompaniýamyzyň medeniýetini dünýä ýaýratmak diýip hasaplaýar.Şonuň üçin size çyn ýürekden hyzmat etmek we bazardaky iň bäsdeş bahany hödürlemek üçin köp işleýäris

 

6 panel Military baseball cap01


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206