Uckük daşaýan gapak

Uckük daşaýan gapak

Gysga düşündiriş:

Uckük daşaýan gapak, köpükli gapak, 5 gapakly gapak
Material: 5 panelli ýokary hilli gapak, köpük we tor
Ölçegi: Ulularyň ululygy (58 sm)
Osapylmagy: plastmassa gysgyç
Reňk: colorhli reňk bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

4 sany tikin çyzygy, poliester ter zolagy.cover pik,
arka ýapylmagy velkro, plastmassa gysgyç bolup biler, gapaklary çalt we aňsat sazlap bolýar.
Logotip: Çap etmek, keşde we ýylylyk geçiriji çap etmek, sublimasiýa çap etmek
Nusga hyzmaty: Boş nusgalar mugt.
nusga wagty: 3-5 gün
Gaplamak: 50pcs / polybag / içki guty, 200pcs / karton
Kartonyň ululygy: 70 * 45 * 38 sm
GW: 15KG
NW: 13KG

Biziň maksadymyz, bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary hilli önümleri bermek we dünýädäki sarp edijilere ýokary derejeli hyzmat bermek.Biz ISO9001, CE we GS kepillendirilen we 2019-njy ýylyň lomaý bahasy Hytaýyň poliester bahasy üçin hil aýratynlyklaryna berk boýun egýäris Logo Pattern Flat Embroidery Logo Beýsbol Sublimation Print Sequince Embroidery Presso Logo Woven Patch / Snap Back / Golf /Trucker Cap, Firma toparymyz iň täze tehnologiýalary ulanmak bilen ýokary hilli harytlary hödürleýär we dünýädäki geljegimiz tarapyndan ýokary baha berilýär.
2019 lomaý bahasy China Cap Hat we Beýsbol Cap bahasy, Ösüş strategiýamyzyň ikinji tapgyryny başlarys.Kompaniýamyz “amatly bahalar, öndürijilikli önümçilik wagty we satuwdan soňky hyzmat” biziň pikirimizdir.Önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da adaty sargyt barada pikir alyşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Nearakyn geljekde dünýäniň täze müşderileri bilen üstünlikli işewür gatnaşyklar gurmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

Biz ynanýarys: innowasiýa biziň janymyz we ruhumyzdyr.Durmuşymyz ajaýyp.Söwdaçy, hünär dizaýny üçin Hytaýyň bäş reňkli moda oýunlary toparynyň keşdesi üçin Hudaýymyz bolmalyTrucker CapCustom Logo Sport Cap, dünýäniň dürli künjeginden alyjylary durnukly we özara peýdaly kiçi telekeçilik birleşiklerini döretmek, birek-birege janly geljege eýe bolmak üçin doly garşylaýarys.
Professional dizaýn Hytaý Beýsbol şapkasy we sport bahasy, “Kärhana we hakykaty gözlemek, takyklyk we agzybirlik” ýörelgesine eýerip, tehnologiýa esasy bolup, kompaniýamyz sizi iň ýokary çykdajyly önümler bilen üpjün etmäge bagyşlap täzelenmegi dowam etdirýär we çözgütler we satuwdan soňky hyzmat.Muňa berk ynanýarys: ýöriteleşenimizde ajaýyp bolduk.

Biziň maksadymyz, arzan bahadan Hytaý 6 Panel Custom 3D Embroidery logo şlýapa ýük maşynlary, Snapback Hat Baseball Caps, altyn kompaniýany, gaty gowy bahany we ýokary hilli hödürlemek bilen alyjylarymyzy ýerine ýetirmekden ybaratdyr, 200-den gowrak kompaniýa gatnaşyklaryny dowam etdirýäris. lomaý satyjylar ABŞ-da, Angliýada, Germaniýada we Kanadada.Önümlerimiziň haýsydyr birine diýen ýaly haýran bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmak üçin hiç hili çykdajy duýmaň.
Arzan bahasy China Caps and Hats price, Doly birleşdirilen operasiýa ulgamy bilen kompaniýamyz ýokary hilli önümlerimiz, amatly bahalarymyz we gowy hyzmatlarymyz üçin gowy şöhrat gazandy.Şol bir wagtyň özünde, materialdan gelýän, gaýtadan işleýän we eltip berilýän berk hil dolandyryş ulgamyny döretdik.“Ilki bilen karz we müşderileriň artykmaçlygy” ýörelgesine eýerip, içerki we daşary ýurtly müşderileri biziň bilen hyzmatdaşlyk etmek we ajaýyp geljegi döretmek üçin bilelikde öňe gitmek üçin tüýs ýürekden garşylaýarys.

5panels trucker cap1 5panels trucker cap2 5panels trucker cap0

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    +86 13643317206